Lia Linea, Natascha Linea

Ny information fra kommunen

7. november 2017

Jeg fik i dag et brev fra kommunen, jeg blev på den ene side virkelig glad for at jeg endelig langt om længe modtog det, men jeg blev også virkelig trist da jeg fik det, for der viser nemlig at min datter blev tvangsfjernet og jeg blev udsat for det værste en mor kan forestille sig, fordi de enten ville spare penge på en seriøs undersøgelse eller fordi de bare ikke “gad” at lave den ordenligt. Man kan jo kun gisne om hvorfor de ikke lavede en ordentlig undersøgelse, så havde de sparet kommunen penge for en tvangsfjernelse og Lia var ikke blevet fjernet fra hendes mor.

I den psykologiske undersøgelse lavet i forbindelse med graviditeten af Lia står der at jeg ville have problematikker og måske manglede evne ved følgende ting

 • Evnen til at støtte og stimulere sit barn
 • Hendes ressourcer i forhold til at være mor i forældrerollen
 • Hendes ressourcer og overskud i forhold til at engagere sig stabilt i ordragerrollen 
 • Evnen til at skabe stabilitet, kontinuitet og faste/struktur for barnet
 • Evnen til at opfatte barnets individuelle behov og udvikling på en realistisk måde
 • Evnen til empati og indlevelse i barnet
 • Evnen til at tilsidesætte egne behov i opdragelsessituationen til fordel for barnets behov
 • Evnen til at kontrollere følelser og frustrationer
 • Evnen til at kontrollere og håndtere konflikter
 • Evnen til at sætte passende grænser og spille passende krav til barnet i forhold til dets udviklingstrin
 • Evnen til hensigtsmæssig problemløsning i relation til barnet
 • Evnen til at være på forkant med barnets udvikling og generelle behov
 • Evnen til at give barnet tilstrækkelig følelsesmæssig respons

Som i ved valgte kommunen at ligge STOR vægt på denne psykologiske undersøgelse, da den gav dem ret i at jeg ville være en forfærdelig mor. så den blev selvfølgelig en stor brik da vi skulle i børn og unge udvalget for at kæmpe for at være datter ikke skulle fjernes fra os, som i ved tabte vi desværre kampen i børn og unge udvalgetBørn og unge udvalget skrev følgende i deres begrundelse for at de valgte en tvangsfjernelse som løsning.

At det af psykologisk undersøgelse dateret 11 Juni 2013 fremgår, at Natascha har begrænsede intellektuelle, emotionelle, personlighedsmæssige og tilknytningsmæssige ressourcer, at hun fremstår særdeles umoden og indeholder følelsesmæssige spændinger, domineret af vrede og afmagt, at Nataschas problemløsningsevne er præget af hendes nedsatte intellektuelle funktionsniveau, at hendes realitetstestning er kendetegnet ved, at hun misforstår og mistolker, at der personlighedsmæssigt ses vanskeligheder ved tilknytning og tætte følelsesmæssige relationer, at der skal være øget opmærksomhed omkring hendes evne til at kontrollere vrede og frustration, når hun er under pres, samt at Natascha fremstår særdeles umoden, konkluderende fremgår det af undersøgelsen at Nataschas forældrekompetencer er nedsat i relation til at kunne varetage at barns behov på en for barnets tilstrækkelig måde, samt at der rejses tvivl om og bekymring for, at Natascha ikke besidder de fornødne ressourcer til at kunne varetage forældrerollen

Det børn og unge udvalget ligger vægt på er hovedsageligt det der står i den psykologiske undersøgelsen, og det er også den vi taber på, da den er så negativ og så bekymrende at de ikke tør at lade Lia have ophold ved mig eller min daværende kæreste.

Men så i dag kom dette brev ind i min e-Boks og må indrømme at jeg fik en virkelig varm følelse inde i kroppen, for ENDELIG efter knap 4,5 år kan jeg bevise at det var en fejl Lia blev anbragt ENDELIG kan jeg bevise at psykologtesten er lavet forkert og med forkert testmateriale. ENDELIG kan jeg bevise at Lia ALDRIG NOGENSINDE skulle havde været tvangsfjernet

Afgørelses er truffet efter en indstilling til visitationsudvalget som vurdere, at den gamle forældrekompetenceundersøgelse ikke har belyst dine styrker og svagheder tilstrækkeligt og den er ikke udført jf. Socialministeriets retningslinjer fra 2013 den vurderes derfor mangelfuld. Desuden ses der i den gamle undersøgelse forkert testmateriale. Undersøgelsen skal være med til at afdække, hvilke indsatser der kan bidrage til at dine børn kommer i så god trivsel og udvikling som muligt, Undersøgelsen er under udarbejdelse, og denne afgørelse udsendes derfor med tilbagevirkende kraft, da den ses mangle i sagen, hvilket forvaltningen her undskylder.

Jeg kan ikke svare på om Lia var blevet tvangsfjernet hvis man havde lavet en ordentlig psykologtest, det kan ingen jo svare på? Men jeg ved jeg nu er i gang med at få lavet en helt efter de retningslinjer der forekommer nu, og vi er ved at få belyst min forældreevne ordenligt. og jeg glæder mig til at få en ny så jeg kan slippe for den gamle, som har hængt på mig så længe nu.

Det eneste jeg ved er at Lia var blevet anbragt, og hendes anbringelse fandt sted på grund af nogle store bekymringer der var skrevet i en psykologrest som ikke overholdt retningslinjerne og var mangelfuld. Jeg kan ikke ændre på fortiden men jeg er glad for jeg fik det bevis som fortæller mig at det ikke var mig der var noget galt med det var psykologen og kommunen.

 

 

 

 

Relaterede indlæg

Ingen Kommentarer

Skriv kommentar