Fortiden på godt og ondt, Lia Linea, Natascha Linea

Psykolog undersøgelsen – hvad sagde den?

11. december 2017

Nu har jeg igennem de sidste 4 måneder været igennem en lang proces med at få lavet en god psykolog undersøgelse som skulle vise mine forældre kompetence, og som skulle vurdere mine forældreevne ordenligt og vise hvad jeg kunne, den gamle der blev lavet i 2013 var så dårlig lavet og var slet ikke lavet efter de regler som den skulle. så derfor var det en nødvendighed at få lavet en ny, nu!

Nedenstående kommer der nogle udpluk fra psykolog testen,

Psykologen skriver følgende om børnehavens udtalelser “Personalet oplever samlet set to glade børn i trivsel, og en mor som klarer sin moderrolle helt tilfredsstillende i deres øjne, personalet i intuitionen er enige om, at begge børn er alderssvarende og trives, og de ser dem på ingen måde som misrøgtede eller bekymringsbørn. De  ser en mor der viser nærvær og kærlighed i forhold til børnene, og hun har personalets opbakning og støtte som mor, da de ser hun gør alt det hun skal i forhold til sine børn. De mener ikke underretningerne som der indløber i forhold til Natascha og børnene har hold i virkeligheden, men de mener, at de udspringer af reaktioner på hendes blog og instagram, og de støtter Natascha i, at hun genre må være den hun er.” 

Psykologen har været hjemme ved mig tre gange for at se mig og børnenes samspil og relationer,  første besøg var vi ude at gå en tur hvor vi gik til stranden og bagefter en tur på legepladsen, andet besøg var vi bare hjemme og lege på værelset, og tredje besøg var hun her om morgenen for at se mig og børnenes morgenrutine, til dette skriver psykologen følgende

“Sammenfatning af de tre samspilsobservationer Vi har haft mulighed for at overvære Natascha i samspil med hendes børn i tre forskellige typer situationer. Ved alle observationer ser vi en mor som er afstemt og kærlig i forhold til sine børn. Hun formår at være tilpas styrende og regulerende afhængigt af hvilken situation hun ses i med børnene, og hun formår at tilpasse og afstemme sig i forhold til de to børn og deres forskellige udviklingsniveau. I forhold til tidligere beskrivelser ser vi alle tre hjemmebesøg som meget positive og vi ser en mor som er engageret og i stand til at regulere børnene og stille passende krav og forventninger. børnene ses trygge og knyttede til deres mor lige som de ses omsorgsfulde og glade for hinanden. Når børnene prøver grænser af eller kommer i konflikt er Natascha passende i sin måde at støtte op om dem og sætte grænser. Hjemmet fremstår ikke uhygiejnisk men pænt og rydeligt. Det kan godt være der står en opvask, men generelt ses hjemmet som pænt og ordenligt. Ved ingen af besøgende observere vi noget der giver anledning til bekymring.” 

i forhold til min lave IQ er der ikke kommer noget IQ på denne psykolog test, hvorfor ved jeg ikke, men i stedet står der følgende. “I modsætning til tidligere kognitive vurderinger af Natascha, så indikere opgørelsen af denne prøve, at Natascha kognitive funktionsniveau er helt aldersvarende. Hun vurderes altså ikke at være dårligt begavet på “sinkeniveau” således som tidligere undersøgelse fandt”

Hun beskriver i et kapitel relationen mellem mor og børn, og i det kapitel skriver hun således

“Der ses i denne undersøgelse at Natascha har en god og tryk tilknytning med begge sine børn. Hun er i stand til at aflæse dem relevant og hun ses afstemt i forhold til børnene. Børnene fremtræder trygge og sikkert knyttede til deres mor. Der ses masser af ømhed og kærlighed både imellem børnene og mellem børnene og moderen. Overgange mellem aktiviteter forløber fint. Natascha ses i stand til at afstemme sig i forhold til begge børn, og hun ses i stand til at aflæse dem og interagere med dem på deres respektive alderstrin. Hun differentierer fint imellem dem og agerer relevant i forhold til grænsesætning, trøst og aktivering. Der ses en tæt tilknytning til begge børn og kærlighed, varme og struktur i samspillet mellem mig og begge børn, Hun aflæser sine børn relevant, og hun ses følge op på deres initiativer. Der ses mange stunder under samvær, hvor de er forbundne  i relationen, og der ses tilpas øjenkontakt, interaktion og gensidighed. Dette både under leg og fælles aktiviteter og grænsesætning. Moderrollen ser ud til at være naturlig for Natascha at være i, og hun befinder sig godt i rollen. Hun er åben og kan reflektere over sin rolle so mor, men samtidig viser hun at hun tror på sig selv og hun tror på at det hun gør er rigtigt. Natascha ser ud til relevant at kunne aflæse og forstå socialt samspil både mellem hende selv og børnene og imellem de to børn som søskende. Hun ses i stand til at afstemme sig til sine børn på passende vis. 

Omkring empati og metallisering skriver hun

“Det er vores vurdering, at Natascha viser evne til både empati og indlevelse i forhold til børnene. Vi ser ikke Natascha så udfordret på social forståelse som tidligere beskrevet og hun viser empati og nuancer i sin måde at forstå sine børn på og i sin måde at interagere med dem på.”

Konklusionen på den psykologiske undersøgelse er således

“De ovenfor beskrevne områder som findes relevante for Nataschas forældre kompetence indikere, at Natascha er en mor som har mange gode intentioner og elsker sin børn højt og hendes forældre kompetencer ses aktuelt tilstrækkelige ved denne undersøgelse. Den samlede konklusion basere sig på den psykologiske vurdering af Natascha samt samspilsobservationerne med Natascha og børnene, samtaler med Natascha og gennemlæsning af tidligere sagsakter. Denne undersøgelse søger at vurdere Nataschas muligheder for at tage vare på begge hendes børn. Denne undersøgelse konkludere, at Natascha forældre kompetence er tilstrækkelig til at kunne varetage det fulde ansvar for begge hendes børn. Hun ses i stand til at tilgodese børnenes behov for tryghed, stabilitet og deres udvikling, og der er vores vurdering at børnenes udvikling på nuværende tidspunkt bedst sikres ved, at de er hos deres mor og forsat møder stabilt i daginstutionen. Begge  børn ses i en positiv udvikling både i hjemmet og i intuitionen. Endvidere ses samarbejdet mellem Natascha og hendes far at være givende for børnene og deres hverdag. Natascha vurderes på nuværende tidspunkt og med den hverdag og stabilitet hun viser, at hun er i stand til at tilbyde begge sine børn det, som de har brug for. Som vi aktuelt ser Natascha og hendes børn finder vi ikke anledning til bekymring eller behov for familie behandling eller rådgivning

 

Endelig langt om læne, har jeg en dokument, nu har jeg det sort på hvidt, at jeg er en god mor, som godt kan klare mine børn alene, uden at kommunen behøver at være inden over og give mig råd og vejledning! – Jeg har efter 4 års kamp endelig fået det papir jeg har kæmpet så meget for! Det er jo det jeg har sagt hele tiden JEG ER EN GOD MOR, SOM GODT KAN HAVE MINE BØRN HJEMME! – Det er jo det jeg har vidst hele tiden, men hold nu k*ft hvor er det for vildt fedt endelig at have det nedskrevet på et papir! Har næsten helt lyst til at ramme det ind og hænge det op på væggen

Det næste der nu skal ske er at familie behandlerne bliver på til vi skal have 3 måneders møde, og derefter vurdere og finder ud af hvad vi så skal! 🙂 Læs mere om mine familie behandlere her

Relaterede indlæg

Ingen Kommentarer

Skriv kommentar